Pomáháme

Společenská odpovědnost (corporate social responsibility) je neoddělitelnou součástí naší firemní kultury. Je velmi důležité přispívat k rozvoji neziskových organizací ve zdravotnictví, vyšší informovanosti veřejnosti a podpoře charity. Pomáhá společnost Pfizer, stejně jako pomáhají jednotliví zaměstnanci naší společnosti.

Obecně se zaměřujeme na čtyři následující oblasti pomoci:

 1. Edukativní a charitativní dary
  V případě, že si chce organizace zažádat o příspěvek, je třeba prostudovat následující informace:
  ZDE
 2. Dobrovolnická činnost
  V roce 2014 jsme zahájili dobrovolnický projekt „Jsem dobrovolník“. V rámci tohoto projektu pomáháme dobrovolnickou prací našich zaměstnanců v neziskových organizacích, které pomáhají seniorům či dětem nebo zlepšují život zvířat nebo životní prostředí.
 3. Charita
  Každý rok organizujeme charitativní akce. Např. pravidelně konáme vánoční charitativní sbírku mezi zaměstnanci, podporujeme seniorní organizace apod.
 4. Jiné společensky odpovědné projekty
  Organizujeme „Víkend první pomoci“ v AquaPalace Praha-Čestlice, kdy ve spolupráci s Českým červeným křížem učíme návštěvníky poskytovat první pomoc, oživovat, zachraňovat tonoucího apod. Jedná se srpnovou akci plnou zábavy pro děti i dospělé.

Společnost Pfizer se zavázala k transparentní příspěvkové politice pacientským organizacím. Příspěvky pacientským organizacím zveřejňujeme v souladu s Kodexem EFPIA a AIFP o spolupráci s pacientskými organizacemi (z roku 2006). Příspěvky jsou zveřejněny ZDE.

Název pacientské organizace

Specifikace podpory

Rok

Celková částka v Kč

Sdružení pacientů s plicní hypertenzí, U Nemocnice 499/2, Praha 2, 128 08 Příspěvek na zdravotní osvětu a šíření informací mezi pacienty o onemocnění plicní hypertenzí a o možnostech léčby. 2009 120 000
OS PWS - Občanské sdružení pro Prader-Willi syndrom Příspěvek na víkendové edukační setkání rodin pečujících o pacienty s Prader-Willy syndromem. 2009 30 000
Česká Alzheimerovská společnost Šimůnkova 1600, 182 00 Praha 8 - Kobylisy Projekt ČALS – respitní péče. Respitní péče v domácnosti umožňuje oddech rodinnému pečujícímu, který se dlouhodobě stará o nemocného postiženého demencí. Cílem projektu je informovat pečující o možnostech využití respitní péče. Příspěvek bude použit na tisk informačních letáků do čekáren praktických a odborných lékařů, na přípravu a výrobu pomůcek pro pacienty (skládačky, testy atd...) 2009 64 000
Společnost „E“ / Czech Epilepsy Association, o. s.Liškova 3, 142 00 Praha 4 - Kamýk Letní rehabilitační pobyt s hipoterapií a canisterapií pro osoby s epilepsií a jejich rodiny 14 denního pobytu se každoročně účastní přibližně 100 osob všech věkových skupin. V 1. týdnu probíhá hipoterapie, ve 2. canisterapie. Lékařská péče je zajištěna přítomným neurologem. 2009 30 000
Česká asociace pro revmatické choroby, Na Slupi 4, 128 50 Praha 2 Notebook + Příspvěvek na podporu seminářů zaměřených na změny ve zdravotním systému ČR 2010 114 000
Klub Bechtěreviků o.s. Na Slupi 4, 128 50 Praha 2 Notebook 2010 20 146
Česká Alzheimerovská společnost Šimůnkova 1600, 182 00 Praha 8 - Kobylisy Podpora projektu Dny paměti formou generálního partnerství. Cílem projektu je včasná diagnóza Alzheimerovy choroby a jiných typů demence. 2010 500 000
Společnost „E“ / Czech Epilepsy Association, o. s.Liškova 3, 142 00 Praha 4 - Kamýk Příspěvek na vydávání pacientského časopisu Aura, kde jsou pacienti pravidelně informováni o onemocnění epilepsií, možnostech léčby a pravidlech správné životosprávy. 2010 30 000
OS PWS - Občanské sdružení pro Prader-Willi syndrom Příspěvek na víkendové edukační setkání rodin pečujících o pacienty s Prader-Willy syndromem. 2010 70.000
Občanské sdružení NAHLAS Příspěvek OS Nahlas, které se zabývá m.j. následujícími aktivitami : Pomoc dětem a rodinám, které v důsledku onemocnění pneumokokovou nebo meningokovou infekcí mají trvale poškozené zdraví. Podpora osvěty a prevence. Poskytování odborného poradenství v lékařské i právní oblasti. 2010 500.000
Sdružení pacientů s plicní hypertenzí, U Nemocnice 499/2, Praha 2, 128 08 Příspěvek na rekondiční pobyt pacientů s plicní hypertenzí. 2010 80 000
Česká Alzheimerovská společnost Šimůnkova 1600, 182 00 Praha 8 - Kobylisy Podpora projektu Dny paměti formou generálního partnerství. Cílem projektu je včasná diagnóza Alzheimerovy choroby a jiných typů demence. 2011 500 000
Společnost „E“ / Czech Epilepsy Association, o. s.Liškova 3, 142 00 Praha 4 - Kamýk Letní rehabilitační pobyt s hipoterapií a canisterapií pro osoby s epilepsií a jejich rodiny 14 denního pobytu se každoročně účastní přibližně 100 osob všech věkových skupin. V 1. týdnu probíhá hipoterapie, ve 2. canisterapie. Lékařská péče je zajištěna přítomným neurologem. 2011 30 000
Občanské sdružení NAHLAS, Horní Moštěnice Příspěvek OS Nahlas, které se zabývá m.j. následujícími aktivitami : Pomoc dětem a rodinám, které v důsledku onemocnění pneumokokovou nebo meningokovou infekcí mají trvale poškozené zdraví. Podpora osvěty a prevence. Poskytování odborného poradenství v lékařské i právní oblasti. 2011 100 000
OS PWS - Občanské sdružení pro Prader-Willi syndrom Příspěvek na víkendové edukační setkání rodin pečujících o pacienty s Prader-Willy syndromem. 2011 30 000
Česká asociace pro revmatické choroby, Na Slupi 4, 128 50 Praha 2 Notebook + Příspěvek na podporu seminářů zaměřených na změny ve zdravotním systému ČR 2011 100 000