Pomáháme

Název pacientské organizace

Specifikace podpory

Rok

Celková částka v Kč

Sdružení pacientů s plicní hypertenzí, U Nemocnice 499/2, Praha 2, 128 08 Příspěvek na zdravotní osvětu a šíření informací mezi pacienty o onemocnění plicní hypertenzí a o možnostech léčby. 2009 120 000
OS PWS - Občanské sdružení pro Prader-Willi syndrom Příspěvek na víkendové edukační setkání rodin pečujících o pacienty s Prader-Willy syndromem. 2009 30 000
Česká Alzheimerovská společnost Šimůnkova 1600, 182 00 Praha 8 - Kobylisy Projekt ČALS – respitní péče. Respitní péče v domácnosti umožňuje oddech rodinnému pečujícímu, který se dlouhodobě stará o nemocného postiženého demencí. Cílem projektu je informovat pečující o možnostech využití respitní péče. Příspěvek bude použit na tisk informačních letáků do čekáren praktických a odborných lékařů, na přípravu a výrobu pomůcek pro pacienty (skládačky, testy atd...) 2009 64 000
Společnost „E“ / Czech Epilepsy Association, o. s.Liškova 3, 142 00 Praha 4 - Kamýk Letní rehabilitační pobyt s hipoterapií a canisterapií pro osoby s epilepsií a jejich rodiny 14 denního pobytu se každoročně účastní přibližně 100 osob všech věkových skupin. V 1. týdnu probíhá hipoterapie, ve 2. canisterapie. Lékařská péče je zajištěna přítomným neurologem. 2009 30 000
Česká asociace pro revmatické choroby, Na Slupi 4, 128 50 Praha 2 Notebook + Příspvěvek na podporu seminářů zaměřených na změny ve zdravotním systému ČR 2010 114 000
Klub Bechtěreviků o.s. Na Slupi 4, 128 50 Praha 2 Notebook 2010 20 146
Česká Alzheimerovská společnost Šimůnkova 1600, 182 00 Praha 8 - Kobylisy Podpora projektu Dny paměti formou generálního partnerství. Cílem projektu je včasná diagnóza Alzheimerovy choroby a jiných typů demence. 2010 500 000
Společnost „E“ / Czech Epilepsy Association, o. s.Liškova 3, 142 00 Praha 4 - Kamýk Příspěvek na vydávání pacientského časopisu Aura, kde jsou pacienti pravidelně informováni o onemocnění epilepsií, možnostech léčby a pravidlech správné životosprávy. 2010 30 000
OS PWS - Občanské sdružení pro Prader-Willi syndrom Příspěvek na víkendové edukační setkání rodin pečujících o pacienty s Prader-Willy syndromem. 2010 70.000
Občanské sdružení NAHLAS Příspěvek OS Nahlas, které se zabývá m.j. následujícími aktivitami : Pomoc dětem a rodinám, které v důsledku onemocnění pneumokokovou nebo meningokovou infekcí mají trvale poškozené zdraví. Podpora osvěty a prevence. Poskytování odborného poradenství v lékařské i právní oblasti. 2010 500.000
Sdružení pacientů s plicní hypertenzí, U Nemocnice 499/2, Praha 2, 128 08 Příspěvek na rekondiční pobyt pacientů s plicní hypertenzí. 2010 80 000
Česká Alzheimerovská společnost Šimůnkova 1600, 182 00 Praha 8 - Kobylisy Podpora projektu Dny paměti formou generálního partnerství. Cílem projektu je včasná diagnóza Alzheimerovy choroby a jiných typů demence. 2011 500 000
Společnost „E“ / Czech Epilepsy Association, o. s.Liškova 3, 142 00 Praha 4 - Kamýk Letní rehabilitační pobyt s hipoterapií a canisterapií pro osoby s epilepsií a jejich rodiny 14 denního pobytu se každoročně účastní přibližně 100 osob všech věkových skupin. V 1. týdnu probíhá hipoterapie, ve 2. canisterapie. Lékařská péče je zajištěna přítomným neurologem. 2011 30 000
Občanské sdružení NAHLAS, Horní Moštěnice Příspěvek OS Nahlas, které se zabývá m.j. následujícími aktivitami : Pomoc dětem a rodinám, které v důsledku onemocnění pneumokokovou nebo meningokovou infekcí mají trvale poškozené zdraví. Podpora osvěty a prevence. Poskytování odborného poradenství v lékařské i právní oblasti. 2011 100 000
OS PWS - Občanské sdružení pro Prader-Willi syndrom Příspěvek na víkendové edukační setkání rodin pečujících o pacienty s Prader-Willy syndromem. 2011 30 000
Česká asociace pro revmatické choroby, Na Slupi 4, 128 50 Praha 2 Notebook + Příspěvek na podporu seminářů zaměřených na změny ve zdravotním systému ČR 2011 100 000